• Rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč bude zájemcem uhrazen nejpozději do deseti (10) dní po podpisu rezervační smlouvy.
  • Záloha ve výši 20 % z kupní ceny bude zájemcem uhrazena nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V této části kupní ceny bude započten uhrazený rezervační poplatek.
  • Záloha ve výši 30 % z kupní ceny bude zájemcem uhrazena nejpozději do deseti (10) dnů ode dne provedení vkladu – prohlášení vlastníka s vymezením jednotek do příslušného katastru nemovitostí.
  • Doplatek kupní ceny bude zájemcem uhrazen nejpozději do deseti (10) dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání budovy, vždy však před podpisem kupní smlouvy.
  • Způsob a konkrétní výše úhrady splátek budoucí kupní ceny bude vždy uvedena ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
  • Pro klienty je připravena možnost financování hypotečním úvěrem ve spolupráci s následujícími partnery:


Hypoteční banka, a.s.
Ing. Jana Mikušová
571 654 356
777 622 682
hypodomov@hypodomov.cz

          

Česká spořitelna, a.s.
Rožnov pod Radhoštěm – Petra Moussa
735 157 312
pmoussa@csas.cz

Ostrava – Regina Vašicová
724 422 419
rvasicova@csas.cz

          

Komerční banka, a.s.
Petra Jancová – ředitelka pobočky Rožnov pod Radhoštěm
955 560 360
602 450 530
petra_jancova@kb.cz

Toflová Vlasta – poradce pobočky Rožnov pod Radhoštěm
955 560 362
602 551 739
vlasta_toflova@kb.cz