Průběh výstavby – červen 2019

První byty jsou už pod střechou, probíhá zateplování obvodové konstrukce. V řadových domech se postupně vyzdívá druhé podlaží.