Rezervace bytové jednotky / řadového domu

  • Online rezervace je nezávazná po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Po dobu rezervace nebude byt / dům nabízen jinému zájemci a status rezervace se zobrazí i v ceníku na webových stránkách projektu. V opačném případě bude byt / dům vrácen do nabídky volných bytů /domů, nebo nabídnut dalšímu zájemci v pořadí.
  • Rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude zájemcem uhrazen nejpozději do deseti (10) dní po podpisu rezervační smlouvy.
  • Pro nákup nového bytu nebo řadového domu nabízíme, ve spolupráce s našimi partnery, možnost financování. viz. Financování Harcovna

 

 

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Blok
Byt/dům
Mám zájem o nebytový prostor:
Poznámky / jiné požadavky
Odeslat rezervaciOkamžik, prosím. Probíhá ověření rezervace a její zaznamenání do databáze.

Odesláním výše uvedeného formuláře - ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.